جدیدترین مطالب

منطق فازی

دانلود پایان نامه پیاده سازی و مقایسه درخت های تصمیم گیری فازی همراه با کد پیاده سازی به زبان متلب

درختان تصمیم گیری یکی از ساده‌ترین و قابل فهم ترین نوع الگوریتم های دسته بندی هستند که در داده کاوی و کاربردهای مربوطه استفاده می شوند. درختان تصمیم گیری در عین سهولت دارای مشکلاتی نظیر عدم پایداری، حساسیت به نویز، و عدم امکان استفاده در مسایل با خروجی‌های دارای همپوشانی می باشند. فازی سازی درختان تصمیم‌گیری یکی از روشهایی است که در آن سعی می‌شود ضمن برطرف کردن مشکلات درختان تصمیم‌گیری دقت آنها را افزایش داده و امکان استفاده از آنها را در مسایل با خروجی های همپوشا فراهم آورد.

در این گزارش انواع درختان تصمیم‌گیری کلاسیک با درختان تصمیم‌گیری فازی مقایسه شده در عین‌حال پارامترهای مربوط به درختان تصمیم‌گیری فازی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور یک نرم‌افزار شی گرا تحت زبان Matlab تهیه شده است که از طریق آن ارزیابی و آزمون این الگوریتم‌ها تسهیل می‌گردد. این نرم‌افزار به گونه‌ای توسعه داده شده است که امکان استفاده از آن به عنوان یک جعبه ابزار برای Matlab نیز وجود داشته باشد و استفاده از آن محدود به آزمایش‌های انجام گرفته نشود.

درخت های تصمیم گیری فازی

درخت های تصمیم گیری فازی

برای دانلود پایان نامه پیاده سازی و مقایسه درخت های تصمیم گیری فازی همراه با کد پیاده سازی به زبان متلب بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۶۹۰۰۰ تومان