جدیدترین مطالب

کتاب معماری کامپیوتر

دانلود کتاب معماری کامپیوتر (پترسون)

با استفاه از لینک موجود در این مطلب میتونید فایل کتاب معماری کامپیوتر (نوشته پترسون) رو دانلود کنید که شامل مطالب زیر هست:

فصل یک مقدمه
فصل دو ارزیابی کارآیی پردازنده ها
فصل سه دستورات زبان ماشین
فصل چهار  طراحی واحد محاسبه و منطق (ALU)
فصل پنج طراحی یک پردازنده ساده
فصل شش بهبود کارآیی به کمک پایپلاین کردن
فصل هفت مقدمه ای بر حافظه نهان

به همراه چند نمونه سوال از این کتاب

لینک دانلود کتاب:

لینک دانلود کتاب معماری کامپیوتر (پترسون)

دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو (ترجمه سپیدنام)

کتاب معماری کامپیوتر (نوشته موریس مانو) یکی از بهترین کتاب ها و مراجع اصلی درس معماری کامپیوتر هست. این کتاب در بسیاری از دانشگاه ها به عنوان منبع درس معماری کامپیوتر به دانشجوها پیشنهاد می شود. با استفاده از لینک زیر می توانید فایل PDF کتاب معماری کامپیوتر (موریس مانو) ترجمه شده تو سط قدرت سپیدنام را دانلود نمایید:

لبنک دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو _ ترجمه قدرت سپیدنام