جدیدترین مطالب

معماری کامپیوتر

دانلود پروژه تابلو تعویض پیشرفته با پروتئوس (بدون استفاده از میکروکنترلر) با امکانات زیاد

پروژه طراحی تابلو تعویض فوتبال بدون استفاده از میکرو کنترلر و برنامه نویسی انجام شده و در آن فقط از آی سی ها و مدارهای دیجیتال استفاده شده است. در این پروژه، تابلو تعویض مورد نظر قابلیت نمایش دو شماره دو رقمی را دارد که دارای قابلیت های زیر می باشد:

کاربر می تواند ابتدا تعیین کند که شماره های قابل نمایش روی تابلو تعویض بین ۰ و چه عددی باشند؟

کاربر می تواند با استفاده از یک کلید تعیین کند که تابلو تعویض روشن باشد یا خاموش؟

کاربر می تواند با استفاده از یک کلید تعیین کنید که کاربر کدام شماره (شماره بازیکن ورودی یا خروجی) را در این لحظه تغییر می دهد؟

کاربر می تواند با استفاده از دو کلید افزایش و کاهش شماره مورد نظر را تعیین کند.

وقتی هر دو شماره بازیکن ورودی و خروجی تعیین شدند، کاربر می تواند با استفاده از یک کلید، شماره ها را در حالت چشمک زن قرار دهد (در صورتی که شماره دو بازیکن ورودی و خروجی یکسان باشد، به صورت چشمک زن در نخواهند آمد و یک LED به عنوان چراغ Error روشن می شود).

به ازای هر بار که شماره ها به صورت چشمک زن در بیایند، یک LED دیگر نیز روشن می شود تا تعداد تعویض ها را نشان دهد. بعد از انجام سه تعویض، مجدداً LED ها خاموش می شوند.

تصویر متحرک زیر نمونه ای از چند حالت اجرای پروژه تابلو تعویض در نرم افزار پروتئوس را نمایش می دهد:

تابلو تعویض

تابلو تعویض

در این پروژه از آی سی های زیر استفاده شده است:

شمارنده BCD بالا/پایین شمار

بافر سه حالته

گیت AND

گیت OR

گیت NOT

دیکدر

مقایسه گر

نمایشگر دیجیتال (۷Segment)

LED رنگی

کلید فشاری (Push Button)

کلید دو وضعیتی (Switch)

 

برای دانلود فایل شبیه سازی شده پروژه تابلو تعویض با استفاده از نرم افزار پروتئوس، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان

 

برای مطالعه مطلب دیگری در ارتباط با طراحی تابلو تعویض ساده با پروتئوس روی این لینک کلید کنید.

دانلود فایل شبیه سازی مدار ALU هشت بیتی با Proteus همراه با فایل توضیحات

مدارهای حساب، منطق و شیفت را می توان به صورت ALU واحد با متغیرهای انتخاب مشترک با هم ترکیب کرد. این مدار قادر است هشت عمل حسابی، چهار عمل منطقی و دو عمل شیفت را اجرا نماید. شکل کلی ورودی و خروجی ALU طراحی شده توسط نرم افزار پروتئوس در اینجا نمایش داده شده است.

ALU هشت بیتی

ALU هشت بیتی

در طراحی این مدار به منظور جلوگیری از افزایش حجم مدار در صفحه و نیز سهولت در طراحی و رفع اشکال مدار، از روش طراحی با استفاده زیر مدارها (طراحی با subcircuit mode) استفاده شده (یعنی یک زیر مدار برای واحد حساب و یک زیر مدار هم برای واحد منطق درست کردیم) که با دریافت ورودی مناسب، خروجی مربوطه را تولید می کنند. در فایل توضیحات کاملی که همراه با فایل شبیه سازی در پروتئوس آماده کردیم، تمامی مراحل و روش های مربوط به طراحی یک زیر مدار ذکر شده و بعد از اون، مرحله به مرحله کار طراحی ALU بصورت کامل و همراه با جزئیات نوشته شده است.

برای دانلود فایل شبیه سازی شده مدار واحد محاسبه، منطق و شیفت (واحد ALU)شانزده بیتی در نرم افزار پروتئوس همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی مدار ALU شانزده بیتی با Proteus همراه با فایل توضیحات

مدارهای حساب، منطق و شیفت را می توان به صورت ALU واحد با متغیرهای انتخاب مشترک با هم ترکیب کرد. این مدار قادر است هشت عمل حسابی، چهار عمل منطقی و دو عمل شیفت را اجرا نماید. شکل کلی ALU طراحی شده توسط نرم افزار پروتئوس در اینجا نمایش داده شده است.

ALU شانزده بیتی

ALU شانزده بیتی

در طراحی این مدار به منظور جلوگیری از افزایش حجم مدار در صفحه و نیز سهولت در طراحی و رفع اشکال مدار، از روش طراحی با استفاده زیر مدارها (طراحی با subcircuit mode) استفاده شده (یعنی یک زیر مدار برای واحد حساب و یک زیر مدار هم برای واحد منطق درست کردیم) که با دریافت ورودی مناسب، خروجی مربوطه را تولید میکنن. در فایل توضیحات کاملی که همراه با فایل شبیه سازی در پروتئوس آماده کردیم، تمامی مراحل و روش های مربوط به طراحی یک زیر مدار ذکر شده و بعد از اون، مرحله به مرحله کار طراحی ALU بصورت کامل و همراه با جزئیات نوشته شده است.

برای دانلود فایل شبیه سازی شده مدار واحد محاسبه، منطق و شیفت (واحد ALU)شانزده بیتی در نرم افزار پروتئوس همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

دانلود پروژه چراغ راهنما با قابلیت تنظیم زمان با آی سی های دیجیتال در پروتئوس

فایل شبیه سازی شده ای که در این مطلب در اختیار شما قرار می گیرد، یک چراغ راهنمایی و رانندگی است که دارای قابلیت تنظیم زمان می باشد. یعنی شما می توانید با استفاده از ورودی های باینری که قرار داده شده، زمان مورد نظرتان برای سبز و زرد بودن چراغ راهنما را تنظیم کنید (مدت زمان قرمز بودن چراغ راهنما که برابر با مجموع مدت زمان سبز بودن و مدت زمان زرد بودن آن است، به طور اتوماتیک محاسبه می شود).

ویژگی مهم این چراغ راهنما عدم استفاده از میکروکنترلر و برنامه نویسی در طراحی آن است و فقط با استفاده از آی سی های دیجیتال طراحی شده است.

در این پروژه یک چراغ راهنما با استفاده از IC های دیجیتال طراحی شده است:

شمارنده بالا/پایین شمار BCD : آی سی ۴۵۱۰

فلیپ فلاپ JK : آی سی ۴۰۲۷

دیکدر ۴ به ۱۶ : آی سی ۴۵۱۴

گیتهای منطقی: AND، OR، NOT، NOR و NAND

نمایشگر دیجیتال: ۷segment

چراغ راهنمایی و رانندگی: Traffic Light

ورودی های باینری برای تنظیم زمان: Logic State

عملکرد چراغ راهنما:

چراغ راهنما ابتدا به مدت زمان تعیین شده بر حسب ثانیه سبز است، سپس به مدت زمان تعیین شده بر حسب ثانیه زرد و در نهایت به اندازه مجموع آن دو زمان بر حسب ثانیه قرمز می شود.

در هر لحظه از کار چراغ راهنما، زمان باقی مانده بصورت شمارش معکوس روی نمایشگر دیجیتال (۷segment) نمایش داده می شود.

شکل متحرک زیر، نمونه ساده و خلاصه ای از برخی مراحل اجرای این شبیه سازی و نمایش خروجی آن را نشان می دهد:

شبیه سازی چراغ راهنما با قابلیت تنظیم زمان

شبیه سازی چراغ راهنما با قابلیت تنظیم زمان

برای دانلود فایل شبیه سازی شده چراغ راهنما با قابلیت تنظیم زمان در نرم افزار پروتئوس، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی مدار ALU با Proteus همراه با فایل توضیحات

مدارهای حساب، منطق و شیفت را می توان به صورت ALU واحد با متغیرهای انتخاب مشترک با هم ترکیب کرد. این مدار قادر است یک عمل حسابی هشت بیتی، چهار عمل منطقی و دو عمل شیفت را اجرا نماید. شکل کلی ALU طراحی شده توسط نرم افزار پروتئوس در اینجا نمایش داده شده است.

طراحی ALU کامپیوتر پایه

طراحی ALU کامپیوتر پایه

در طراحی این مدار به منظور جلوگیری از افزایش حجم مدار در صفحه و نیز سهولت در طراحی و رفع اشکال مدار، از روش طراحی با استفاده زیر مدارها (طراحی با subcircuit mode) استفاده شده (یعنی یک زیر مدار برای واحد حساب و یک زیر مدار هم برای واحد منطق درست کردیم) که با دریافت ورودی مناسب، خروجی مربوطه رو تولید میکنن. در فایل توضیحات کاملی که همراه با فایل شبیه سازی در پروتئوس آماده کردیم، تمامی مراحل و روش های مربوط به طراحی یک زیر مدار ذکر شده و بعد از اون، مرحله به مرحله کار طراحی ALU بصورت کامل و همراه با جزئیات نوشته شده است.

برای دانلود فایل شبیه سازی شده مدار واحد محاسبه، منطق و شیفت (واحد ALU) در نرم افزار پروتئوس همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی مدار واحد شیفت با Proteus همراه با فایل توضیحات

ریزعمل های شیفت برای انتقال یا جابجایی سری داده ها بکار گرفته می شوند. آنها همچنین همراه با عمل های حسابی، منطقی و سایر اعمال داده پردازی بکار می روند. محتوای یک ثبات می تواند به چپ یا به راست شیفت پیدا کند. در همان زمانی که بیت ها شیفت داده می شوند، اولین فلیپ فلاپ اطلاعات دودویی خود را از ورودی سری دریافت می کند. در حین شیفت به چپ، ورودی سری یک بیت را به سمت راست ترین مکان منتقل می نماید. در حین عمل شیفت به راست، ورودی سری یک بیت را به سمت چپ ترین مکان انتقال می دهد. اطلاعاتی که از طریق ورودی سری منتقل می گردد تعیین کننده نوع شیفت است. سه نوع شیفت وجود دارد: منطقی، چرخشی و حسابی. یک شیفت دهنده ترکیبی را می توان مانند شکل زیر با مولتی پلکسر ساخت:

واحد شیفت 4 بیتی

واحد شیفت ۴ بیتی

برای دانلود فایل شبیه سازی شده مدار واحد شیفت ۴ بیتی در نرم افزار پروتئوس همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی مدار واحد منطق با Proteus همراه با فایل توضیحات

ریزعمل های منطقی اعمال دودویی را برای رشته ای از بیت های ذخیره شده در ثبات ها مشخص می نمایند. عمل دودویی، هر بیت ثبات را بطور جداگانه در نظر گرفته و با آنها به عنوان متغیر دودویی رفتار می کند. شکل زیر یک طبقه از مدار واحد منطق که چهار ریزعمل اصلی منطقی را اجرا می نماید، نشان می دهد.

واحد منطق 4 بیتی

واحد منطق ۴ بیتی

برای دانلود فایل شبیه سازی شده مدار واحد منطق برای دو ثبات ۴ بیتی در نرم افزار پروتئوس همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی مدار واحد حساب با Proteus همراه با فایل توضیحات

دیاگرام یک مدار حسابی ۴ بیتی در شکل زیر نشان داده شده است. در این دیاگرام، چهار مدار تمام کننده وجود دارد که جمع چهار بیت را بوجود می آورد و چهار مولتی پلکسر نیز اعمال مختلف را انتخاب می کنند. دو ورودی چهار بیت A و B و یک خروجی ۴ بیت (به اضافه یک بیت نقلی که ممکن است بوجود بیاید) نیز وجود دارند.

واحد حساب 4 بیتی

واحد حساب ۴ بیتی

برای دانلود فایل شبیه سازی شده مدار واحد حساب برای چهار ثبات ۴ بیتی در نرم افزار پروتئوس همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی گذرگاه مشترک (Bus) با بافر سه حالته با Proteus همراه با فایل توضیحات

یک کامپیوتر دیجیتال نوعاً ثبات های زیادی دارد و باید در آن مسیرهایی برای انتقال اطلاعات از یک ثبات به ثبات دیگر فراهم شود. اگر خطوط جداگانه ای بین هر ثبات و دیگر ثبات های سیستم به کار رود، تعداد سیم ها بیش از حد خواهد شد. روش کاراتر برای انتقال اطلاعات بین ثبات ها در یک آرایش چند ثباتی، سیستم گذرگاه مشترک است.

گذرگاه می تواند بجای مولتی پلکسر از گیت های سه حالتی ساخته شود. ساختن یک سیستم گذرگاه با میانگیرهای سه حالتی در شکل زیر نشان داده شده است:

طراحی گذرگاه مشترک با استفاده از بافر سه حالته

طراحی گذرگاه مشترک با استفاده از بافر سه حالته

برای دانلود فایل شبیه سازی شده سیستم گذرگاه مشترک با بافرهای سه حالته برای چهار ثبات ۴ بیتی در نرم افزار پروتئوس همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی گذرگاه مشترک (Bus) با Proteus همراه با فایل توضیحات

یک کامپیوتر دیجیتال نوعاً ثبات های زیادی دارد و باید در آن مسیرهایی برای انتقال اطلاعات از یک ثبات به ثبات دیگر فراهم شود. اگر خطوط جداگانه ای بین هر ثبات و دیگر ثبات های سیستم به کار رود، تعداد سیم ها بیش از حد خواهد شد. روش کاراتر برای انتقال اطلاعات بین ثبات ها در یک آرایش چند ثباتی، سیستم گذرگاه مشترک است.

یک راه ساخت یک سیستم گذرگاه مشترک استفاده از مولتی پلکسر است. مولتی پلکسرها ثبات مبدأ را انتخاب می کنند و سپس اطلاعات آنها روی گذرگاه قرار می گیرد. ساخت یک سیستم گذرگاه برای چهار ثبات ۴ بیتی در شکل زیر نشان داده شده است.

طراحی گذرگاه مشترک با استفاده از مولتی پلکسر

طراحی گذرگاه مشترک با استفاده از مولتی پلکسر

برای دانلود فایل شبیه سازی شده سیستم گذرگاه مشترک برای چهار ثبات ۴ بیتی در نرم افزار پروتئوس همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۵۰۰۰ تومان